Alumni

JPS and A. von Humboldt Fellow

[ Jens Soeren Lange ]

Graduate School/Ph.D completed

[ Hiroyuki Kano(Ph.D) ]

Graduate School/Master Course completed

[ Motoo Fukuda ]

[ Takeshi Nobori ]

[ Yasuaki Ishida ]

[ Ken-ichi Tanaka ]

[ Satoru Komatsu ]

[ Makoto Tanaka ]

[ Toshiyuki Toshima ]

[ Yutaka Ooki ]

[ Naoya Fukuchi ]

[ Satoshi Yamamoto ]

[ Tatsuya Sakamoto ]

[ Tomohiro Sasa ]

[ Satoshi Iwanami ]

[ Takeshi Yamakawa ]

[ Tsuneki Ohashi ]

[ Hikaru Iemura ]

[ Yuzuru Oi ]

[ Seiga Karaki ]

[ Kenji Saito ]

Undergraduate course completed

[ Tomohisa Uchida ]

[ Kohtaroh Akahane ]

[ Naofumi Takahata ]

[ Yutaka Nakano ]

[ Masao Sakurai ]

[ Ten Matsubara ]

[ Kunihiko Handa ]

[ Fumi Okubo ]

[ Rie Hasada ]

[ Kazuya Takei ]

[ Kazuhiro Nozawa ]

[ Ryo Satou ]

[ Yousuke Hatanaka ]

[ Rina Ikebe ]

[ Yuji Mori ]

[ Ryota Kitsugi ]

[ Shusuke Komaita ]

[ Hiroyuki Sekiya ]

[ Masaki Nojo ]

[ Shinichi Sakaue ]

[ Yuko Takahashi ]

[ Kazunori Terasawa ]

[ Shinji Kondo ]

Research Fellow

[ Uwe Bratzler ]

Other

[ Batoborigo ]return to Top Page